VI niedziela w ciągu roku A – źródłosłów

Mt 5,17-37
Przekład: 

17 Nie prawcie, że przyszedłem rozwiązać prawo lub proroków: nie przyszedłem rozwiązać, ale wypełnić.

18 Amen bowiem mówię wam: aż przejdzie niebo i ziemia, jota jedna czy też jedna kreska nie przejdzie z prawa, aż wszystko się stanie.

19 Ktokolwiek więc rozwiązałby jedno z tych przykazań najmniejszych i tak nauczał ludzi, najmniejszym nazwany będzie w Królestwie Niebios; kto zaś uczyniłby i nauczyłby, ten wielkim nazwany będzie w Królestwie Niebios.

20 Mówię bowiem wam, że jeżeli nie będzie obfitsza wasza sprawiedliwość więcej niż [sprawiedliwość] pisarzy i faryzeuszy, nie wejdziecie do Królestwa Niebios.

21 Usłyszeliście, że powiedziane jest przodkom: Nie będziesz zabijał, kto zaś zabije, związany będzie sądem.

22 Ja zaś mówię wam, że każdy zagniewany na swego brata związany będzie sądem, ktokolwiek zaś powie bratu swojemu: raka, związany będzie Sanhedrynem, kto zaś powie {bezmyślnie}: głupcze, związany będzie aż do Gehenny ognistej.

23 Jeżeli więc przyniesiesz dar swój na ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, 24 zostaw tam dar swój przed ołtarzem i odejdź. Najpierw pojednaj się z bratem swoim i wtedy, przyszedłszy, przynieś swój dar.

25 Zostań sprzymierzeńcem przeciwnikowi swojemu szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, aby nie oddał cię przeciwnik sędziemu i sędzia słudze, i do więzienia będziesz wrzucony.

26 Amen mówię ci: nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza.

27 Usłyszeliście, że powiedziane jest: „Nie będziesz cudzołożył”.

28 Ja zaś mówię wam, że wszystek, kto widzi kobietę ku pożądaniu jej, już ją scudzołożył w sercu swoim.

29 Jeżeli zaś oko twoje prawe sprawia, że się potykasz, wydłub je i odrzuć od siebie. Korzystne ci bowiem, aby zgubiony został jeden z członków twoich i całe ciało twoje nie zostało wrzucone w Gehennę.

30 I jeżeli prawa twoja ręka sprawia, że się potykasz, odetnij ją i odrzuć od siebie. Korzystne ci bowiem, aby zgubiony został jeden z członków twoich i całe ciało twoje nie odeszło w Gehennę.

31 Powiedziane jest zaś: „Ktokolwiek by uwolnił żonę swoją, niech da jej rozwód”.

32 Ja zaś mówię wam, że wszystek uwalniający żonę swoją, poza racją nierządu, czyni ją scudzołożoną. I ktokolwiek uwolnioną poślubi, cudzołoży.

33 Znowu usłyszeliście, że powiedziane zostało przodkom: „Nie będziesz krzywoprzysięgał, oddasz zaś Panu przysięgi swoje”.

34 Ja zaś mówię wam, by całkowicie nie zaklinać: ani w niebie, że tronem jest Boga, 35 ani w ziemi, że podnóżkiem jest Stóp Jego, ani na Jerozolimę, że państwem jest Wielkiego Króla, 36 ani w głowie swojej nie zaklinaj, bo nie możesz jednego włosa białego uczynić lub czarnego.

37 Niech będzie zaś logos wasz tak tak, nie nie, co zaś ponad tychże, z nikczemnego jest.

Uwagi: 

Wersety 17-19 zostały już skomentowane jako Ewangelia z dnia 8 czerwca, 20-26 jako Ewangelia z dnia 9 czerwca, a 27-32 jako Ewangelia z dnia 10 czerwca.

33 „Krzywoprzysięgał” (epiorkeseis) – dosłownie „nadprzysięgał”.

34 „Zaklinać” (omosai) – „przysięgać na coś, co jest święte”. Pierwotnie czasownik ten znaczył być może „zagarnąć jakąś świętość”, „uchwycić ją”.

W niebie”, „w ziemi” (en to ourano, en te ge) – przekład dosłowny, z tym że grecki przyimek en ma tutaj szersze znaczenie od polskiego „w” i znaczy również, chociaż nie tylko, to co polskie „na”.

37 „Logos” (logos) – „mowa” oraz „rozum”, co nawiązuje zapewne do obrazu Chrystusa jako Głowy Kościoła (gr. kefale, 36!).