Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego roku B

Mk 16,15-20
Przekład: 

15 I powiedział im:

„Wyruszywszy na świat wszystek, rozgłoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu.

16 Ten, kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, ten zaś, kto nie uwierzy, będzie osądzony.

17 Znaki zaś w ślad za tymi, którzy uwierzą, pójdą takie: w imię moje demony będą wyrzucać, językami przemówią nowymi 18 i w rękach węże podniosą, i jeżeli śmiercionośnego coś by wypili, nie zaszkodzi im, na chorych ręce nałożą i [ci] dobrze będą się mieli”.

19 Pan Jezus zatem, po powiedzeniu im [tego], wzięty został do nieba i zasiadł po prawicy Boga.

20 Oni zaś wyszedłszy, rozgłosili na wszystkie strony, skoro Pan współdziałał z nimi i potwierdzał Logos przez idące za [Nim] znaki.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już przetłumaczone i skomentowane jako Ewangelia Święta Nawrócenia Świetego Pawła Apostoła.