filoblogos

oryginalnie u źródła

wtorek II tygodnia adwentu – planeta owiec

Mt 18,12-14

Co wam się zdaje?...

poniedziałek II tygodnia adwentu – paradoksy doksy

Łk 5,17-26

I stało się Jednego z dni...

II Niedziela Adwentu roku B – Początek

Mk 1,1-8

Początek dobrej wieści...

sobota I tygodnia adwentu – polityka Królestwa Niebios

Mt 9,35-10,1.5a.6-8

I przemierzał Jezus miasta wszystkie i osady...

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – Przełaskawiona

Łk 1,26-38

W miesiącu zaś szóstym posłany został anioł Gabriel od Boga...

czwartek I tygodnia adwentu – poeci Logosu

Mt 7,21.24-27

Nie wszystek mówiący mi „Panie, Panie”, wejdzie do Królestwa Niebios...

środa I tygodnia adwentu – widzący ślepych widzących

Mt 15, 29-37

I przestąpiwszy stamtąd Jezus przyszedł do Morza Galilejskiego, i wstąpiwszy na górę siedział tam. I przyszły doń liczne tłumy...

wtorek I tygodnia adwentu – mowa niemowląt

Łk 10,21-24

W tej godzinie uradował się Jezus w Duchu Świętym...

poniedziałek I tygodnia adwentu – sługa sług pogan

Mt 8,5-11

Skoro zaś wszedł On do Kafarnaum...

I Niedziela Adwentu roku B – cztery pory nocy

Mk 13,33-37

Baczcie nie śpijcie...

Strony

Subskrybuj RSS - filoblogos