poniedziałek V tygodnia Wielkiego Postu – wspólny skarbiec

J 8,12-20

Znowu więc przemówił...

V Niedziela Wielkiego Postu – media vita

J 8,1-11

Jezus zaś poszedł...

sobota IV tygodnia Wielkiego Postu – schizma

J 7,40-53

Z tłumu więc posłyszawszy...

piątek IV tygodnia Wielkiego Postu – parezja

J 7,1-2.10.25-30

I potem stąpał...

czwartek IV tygodnia Wielkiego Postu – Logos, pisma i Prologos

J 5,31-47

Jeżeli ja świadczyłbym o sobie...

środa IV tygodnia Wielkiego Postu – dziwna mowa

J 5,17-30

Jezus zaś odpowiedział im...

wtorek IV tygodnia Wielkiego Postu – Brama Owiec

J 5,1-3.5-16

Potem było święto żydowskie...

poniedziałek IV tygodnia Wielkiego Postu – królewski ojciec

J 4,43-54

Po dwóch dniach wyszedł zaś stamtąd do Galilei...

IV Niedziela Wielkiego Postu

Łk 15,1-3; 11-32

Przybliżali się zaś do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy...

sobota III tygodnia Wielkiego Postu – Górne Jeruzalem

Łk 18,9-14

Powiedział zaś do niektórych...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS