X niedziela w ciągu roku – pobudka

Łk 7,11-17

I stało się...

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – jedna radość

Łk 15,3-7

Powiedział zaś do nich przykład...

2 czerwca – składanie składania

Mk 12,28-34

I podszedłszy jeden...

1 czerwca – o siedmiu braciach i dwóch siostrach Roch Serafiński

Mt 12,18-27

I przychodzą do Niego Saduceusze...

30 maja – branie i posłanie

Mk 12,1-12

I począł im w przykładach przemawiać...

IX niedziela w ciągu roku – władza mowy

Łk 7,1-10

Skoro już spełnił wszystkie słowa swoje...

28 maja – sądy rozumu i mowa władzy

Mk 11,27-33

I przychodzą znowu do Jerozolimy...

27 maja – upadki i przypadki

Mk 11,11-25

I wszedł do Jerozolimy do Świątyni...

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – wykładnia wykładania

Łk 9,11b-17

I przyjąwszy ich, przemawiał...

25 maja – chwała władzy

Mk 10,32-45

Byli zaś w drodze, wstępujący do Jerozolimy...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS