Uroczystość Wszystkich Świętych

Mt 5,1-12
Przekład: 

1 Zobaczywszy zaś tłumy, wstąpił na górę. I skoro usiadł, podeszli do Niego Jego uczniowie.

2 I otworzywszy usta swoje nauczał ich, mówiąc:

3 „Szczęśliwi żebrzący duchem, bo ich jest Królestwo Niebios.

4 Szczęśliwi lamentujący, bo oni będą przywołani.

5 Szczęśliwi łagodni, bo oni odziedziczą ziemię.

6 Szczęśliwi głodni i spragnieni sprawiedliwości, bo oni będą nasyceni.

7 Szczęśliwi miłosierni, bo oni będą miłosierdziem obdarzeni.

8 Szczęśliwi czyści sercem, bo oni Boga będą oglądać.

Szczęśliwi czyniący pokój, bo oni synami Boga będą zawołani.

10 Szczęśliwi ścigani z powodu sprawiedliwości, bo ich jest Królestwo Niebios.

11 Szczęśliwi jesteście, skoro piętnują was i ścigają, i mówią wszystką niegodziwość przeciwko wam, kłamiąc z Mojego powodu. 12 Radujcie się i weselcie, bo zapłata wasza wielka w niebiosach; tak bowiem ścigali proroków, co [byli] przed wami”.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako Ewangelia poniedziałku X tygodnia w ciągu roku.