środa II tygodnia adwentu – wygodny zaprzęg

Mt 11,28-30
Przekład: 

28 Tutaj do mnie, wszyscy trudzący się i przeciążeni, i ja sprawię wam odpoczynek.

29 Weźcie jarzmo moje na siebie i nauczcie się ode mnie, bo łagodny jestem i niski sercem, i znajdziecie odpoczynek duszom waszym.

30 Jarzmo bowiem moje poręczne, a ciężar mój jest lekki.

Uwagi: 

Dla zrozumienia tego fragmentu ważny wydaje się obraz wołu zaprzęgniętego w jarzmo: poprzeczną belkę, umożliwiającą mu ciągnięcie za sobą jakiegoś ładunku albo pługa. Jarzmo samo w sobie nie jest jednak ładunkiem. Nie chodzi też tutaj tylko o zastąpienie jednego ładunku innym (chociaż prawdopodobnie również o to), lecz także o odpowiednie podejście do jego transportowania. Zamiast nieść ładunek na plecach, przeciążeni, mamy stać się posłuszni niczym pociągowe zwierzęta, co – paradoksalnie – umożliwia odpoczynek i ułatwia pracę.

28 „Sprawię wam odpoczynek” (anapauso hymas) – ale też „sprawię, że się zatrzymacie”. W greckim czasowniku jest ten sam rdzeń, co w polskim słowie „pauza”.

29 „Łagodny” (prays) – po grecku również można tak powiedzieć o zwierzęciu.

„Odpoczynek”, „przerwa” (anapausis) – wyraźne nawiązanie do czasownika anapauso z poprzedniego wersetu.

30 „Poręczne” (chrestos) – zarówno „użyteczne”, „odpowiednie do czegoś” jak i „miłe”, „dobre”, „przyjemne”.