Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Mt 16,13-19
Przekład: 

13 Przyszedłszy zaś Jezus do krainy Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich mówiąc:

„Kim mówią ludzie, że jest Syn Człowieczy?”

14 Oni zaś powiedzieli:

„Ci, że Janem Chrzcicielem, tamci zaś, że Eliaszem, inni zaś, że Jeremiaszem albo jednym z proroków”.

15 Mówi im:

„Wy zaś mówicie, że kim Ja Jestem?”

16 Rozsądziwszy zaś, Szymon Piotr powiedział:

„Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żyjącego”.

17 Rozsądziwszy zaś, Jezus powiedział mu:

„Szczęśliwy jesteś, Szymonie Bar-Jono, ponieważ ciało i krew nie objawiły ci, lecz Ojciec mój w niebiosach. 18 I ja zaś ci mówię, że ty jesteś Piotr i na tym Kamieniu zbuduję mój Kościół, i bramy piekła nie przemogą go. 19 Dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebiosach, i cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebiosach".

Uwagi: 

Dzisiejsza Ewangelia została już przełożona i skomentowana jako czytanie Święta Katedry Świętego Piotra Apostoła. Ta sama rozmowa, w wersji przekazanej przez świętego Łukasza, czytana była natomiast jako Ewangelia XII niedzieli w ciągu roku C.