środa XI tygodnia w ciągu roku

Mt 6,1-6.16-18
Przekład: 

1 Uważajcie, aby nie czynić sprawiedliwości waszej przed ludźmi, abyście byli przez nich zobaczeni, jeśli zaś inaczej, zapłaty nie macie u Ojca waszego w niebiosach.

2 Kiedykolwiek więc czynisz miłosierdzie, nie trąb przed sobą tak, jak obłudnicy czynią w zgromadzeniach i na ulicach, aby wsławieni zostali przez ludzi.

Amen mówię wam, odbierają sobie nagrodę.

3 Skoro ty zaś czynisz miłosierdzie, niech nie zna lewica twoja, co czyni twoja prawica, 4 aby było miłosierdzie w ukryciu: i Ojciec twój, widzący w ukryciu, odda tobie.

5 I kiedykolwiek modlicie się, nie bądźcie jak obłudnicy, co kochają w zgromadzeniach i na rogach ulicznych stanąwszy modlić się, aby pokazać się ludziom.

Amen mówię wam, odbierają sobie nagrodę.

6 Ty zaś, kiedykolwiek się modlisz, wejdź do pokoju swojego i, zamknąwszy drzwi swoje, pomódl się Ojcu twojemu w ukryciu, i Ojciec twój, widzący w ukryciu, odda tobie.

16 Kiedykolwiek zaś pościcie, nie stawajcie się jak obłudnicy smutni, oszpecają bowiem oblicza swoje, aby pokazać się ludziom, że poszczą.

Amen mówię wam, odbierają sobie nagrodę.

17 Ty zaś poszcząc namaść sobie głowę i oblicze swoje obmyj, 18 abyś nie pokazał ludziom poszczącego, lecz Ojcu twojemu w skrytości: i Ojciec twój, widzący w skrytości, odda tobie.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako Ewangelia Środy Popielcowej.