środa XXVII tygodnia w ciągu roku

Łk 11,1-4
Przekład: 

1 I stało się, gdy był w jakimś miejscu modląc się, skoro przerwał, powiedział doń ktoś z uczniów Jego:

„Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył uczniów swoich!”

2 Powiedział do nich:

„Kiedykolwiek się modlicie, mówcie:

Ojcze, niech uświęcone będzie Imię Twoje, niech przyjdzie Królestwo Twoje!

3 Chleba naszego powszedniego daj nam wedle [każdego] dnia!

4 I odpuść nam grzechy nasze, i sami bowiem odpuszczamy wszystkiemu nam dłużnemu.

I nie wprowadź nas w próbę!

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako pierwsza część Ewangelii XVII niedzieli w ciągu roku C.