Prolog Listu do Hebrajczyków

Hbr 1,1-4

(1) Wielostronnie i wielosposobnie

z dawna Bóg przemówiwszy ojcom w prorokach

(2) na koniec tychże to dni przemówił nam w Synu,

którego założył dziedzicem wszystkiego

i przez którego uczynił wieki;

 

(3) Który, będący odblaskiem chwały i pieczęcią postaci Jego,

dzierżący wszystko rzeczą mocy swojej,

oczyszczenie grzechów uczyniwszy,

zasiadł w prawicy majestatu w wysokościach,

 

(4) tyle lepszym stawszy się od anielskich posłańców,

ile różniejsze od nich odziedziczył jest Imię.