PrologListuJana

1 Co był od początku:

 

co usłyszeliśmy jesteśmy,

co ujrzeliśmy jesteśmy naszymi oczami,

co oglądaliśmy i ręce nasze wyczuły dotykiem –

 

o Logosie życia.

 

2 I życie objawiło się.

I ujrzeliśmy jesteśmy.

I świadczymy.

I obwieszczamy wam życie wieczne, które było przy Ojcu i objawione zostało nam.

 

3 Co ujrzeliśmy jesteśmy i usłyszeliśmy jesteśmy, obwieszczamy i wam, byście i wy komunię mieli z nami.

A komunia zaś nasza z Ojcem i z Synem Jego Jezusem Chrystusem.

 

4 I to piszemy my{wam}, aby radość nasza {wasza} była spełniona.

 

5 I ta oto jest wieść, którą usłyszelismy jesteśmy od Niego i obwieszczamy wam: że Bóg światło jest, a ciemność w Nim nie jest ani jedna.