W styczniu 2016 otrzymałem darowizny od:

 – Anny K. – 50 zł.

 – Teresy M.  – 100 zł.

 – Artura K.  – 30 zł.