W styczniu 2019 otrzymałem darowizny od:

 – Andrzeja Sz. – 44 zł.