W lutym 2016 otrzymałem darowizny od:

 – Artura K. – 40 zł.

 – Macieja F.  – 50 zł.

 – Teresy K.  – 100 zł.