W lutym 2017 otrzymałem darowizny od:

 – Łukasza B.  – 20 zł.

 – Teresy K.  – 100 zł.