W lutym 2018 otrzymałem darowizny od:

 – Łukasza B. – 30 zł.

 – Artura K. – 25 zł.