W lutym 2019 otrzymałem darowizny od:

 – Artura K. – 88 zł.