W marcu 2016 otrzymałem darowizny od:

 – Artura K. – 50 zł.

 – Teresy M.  – 100 zł.