W marcu 2019 otrzymałem darowizny od:

 – Łukasza B. – 50 zł.

 – Artura K. – 22 zł.