W kwietniu 2017 otrzymałem darowizny od:

 – Łukasza B. – 20 zł.

 – Artura K. – 33 zł.

 – Teresy M.  – 100 zł.

 – Witolda B. – 160 zł.