W czerwcu 2016 otrzymałem darowizny od:

 – Teresy M.  – 100 zł.

 – Dariusza K.  – 63 zł.