W czerwcu 2019 otrzymałem darowizny od:

 – Łukasza B. – 50 zł.

 – Artura K. – 45 zł.