W sierpniu 2016 otrzymałem darowizny od:

– Teresy M.  – 70 zł.

– Artura K.  – 44 zł.