W sierpniu 2017 otrzymałem darowizny od:

 – Teresy M.  – 100 zł.