We wrześniu 2016 otrzymałem darowizny od:

– Teresy M.  – 100 zł.

– Artura K.  – 33 zł.