W październiku 2016 otrzymałem darowizny od:

 – Teresy M.  – 100 zł.

 – Artura K.  – 33 zł.

 – Witolda B.  – 100 zł.