W listopadzie 2016 otrzymałem darowizny od:

 – Teresy M.  – 100 zł.

 – Artura K.  – 44 zł.

 – Łukasza B.  – 20 zł.