W listopadzie 2017 otrzymałem darowizny od:

 – Łukasza B. – 30 zł.

 – Teresy M.  – 100 zł.