W listopadzie 2018 otrzymałem darowizny od:

 – Wojciecha J.  – 80 zł.