W grudniu 2015 otrzymałem darowizny od:

 – Artura K. – 50 zł.

 – Joanny K.  – 80 zł.