W grudniu 2016 otrzymałem darowizny od:

 – Artura K.  – 74 zł.

 – Agaty D.  – 50 zł.

 – Teresy M.  – 100 zł.

 – Jana B.  – 30 zł.