W grudniu 2018 otrzymałem darowizny od:

 – Anny P. – 75 zł.