czwartek XVIII tygodnia w ciągu roku

Mt 16,13-23
Przekład: 

13 Przyszedłszy zaś Jezus do krainy Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich mówiąc:

„Kim mówią ludzie, że jest Syn Człowieczy?”

14 Oni zaś powiedzieli:

„Ci, że Janem Chrzcicielem, tamci zaś, że Eliaszem, inni zaś, że Jeremiaszem albo jednym z proroków”.

15 Mówi im:

„Wy zaś mówicie, że kim Ja Jestem?”

16 Rozsądziwszy zaś, Szymon Piotr powiedział:

„Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żyjącego”.

17 Rozsądziwszy zaś, Jezus powiedział mu:

„Szczęśliwy jesteś, Szymonie Bar-Jono, ponieważ ciało i krew nie objawiły ci, lecz Ojciec mój w niebiosach. 18 I ja zaś ci mówię, że ty jesteś Piotr i na tym Kamieniu zbuduję mój Kościół, i bramy piekła nie przemogą go. 19 Dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebiosach, i cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebiosach".

20 Wtedy rozporządził uczniom, aby nikomu nie powiedzieli, że On jest Mesjasz.

21 Od wtedy począł Jezus pokazywać uczniom swoim, że trzeba, aby odszedł On do Jeruzalem i wiele wycierpiał od starszych i arcykapłanów, i pisarzy; i aby został zabity, i trzeciego dnia [aby] się zbudził.

22 I przytrzymawszy Go, Piotr począł oburzać się nań, mówiąc:

„Litości, Panie, nie będzie Ci tego!”

23 On zaś, obróciwszy się, powiedział Piotrowi:

„Odejdź za mnie, szatanie! Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co Boga, lecz o tym, co ludzi”.

Uwagi: 

Wersety 13-19 zostały już skomentowane jak Ewangelia Święta Katedry Świętego Piotra.