Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

J 19,25-27 albo Łk 2,33-35
Przekład: 

 

J 19,25-27

25 Stały zaś były przy krzyżu Jezusa matka Jego i siostra matki Jego Maria Kleofasowa, i Maria Magdalena.

26 Jezus więc, zobaczywszy matkę i ucznia przy [niej] stojącego, którego miłował, mówi matce:

„Kobieto, patrz, oto twój syn!”

27 Zatem mówi uczniowi:

„Patrz, oto twoja matka!”

I od owej godziny wziął ją uczeń do swoich.

 

Łk 2,33-35

33 I był ojciec jego i matka zadziwieni wymawianymi o Nim [słowami].

34 I pobłogosławił ich Symeon, i powiedział do Maryi matki Jego:

„Oto Tenże położony jest na upadek i powstanie wielu w Izraelu, i na znak odmawiany,

35 i twoją zaś własną duszę przejdzie miecz, tak by odkryte zostały wielu serc rozumowania”.

Uwagi: 

Perykopa J 19,25-27 została już skomentowana jako Ewangelia Uroczystości NMP Królowej Polski, natomiast perykopa Lk 2,33-35  – w V dniu Oktawy Narodzenia Pańskiego.