Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

J 1,47-51
Przekład: 

47 Zobaczył Jezus Natanaela przychodzącego ku Niemu i mówi o nim:

„Oto zaprawdę Izraelita, w którym nie ma zdrady!”

48 Mówi mu Natanael:

„Skąd mnie znasz?”

Rozsądził Jezus i powiedział mu:

„Przed tym, jak cię Filip zawołał, będącego pod figowcem widziałem ciebie”.

49 Rozsądził mu Natanael:

„Rabbi, Ty jesteś Syn Boży, Ty Król jesteś Izraela!”

50 Rozsądził Jezus i powiedział mu:

„Ponieważ powiedziałem ci, że zobaczyłem cię pod figowcem, wierzysz? Większe od tego zobaczysz”.

51 I mówi mu:

„Amen, amen mówię wam: Zobaczycie niebo, co otwarte zostało jest, i aniołów Boga wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już przełożone i skomentowane jako druga część Ewangelii z dnia 5 stycznia.