czwartek XVI tygodnia w ciągu roku – miażdżyca

Mt 13,10-17
Przekład: 

10 I podszedłszy, uczniowie Mu powiedzieli:

„Dlaczego w przykładach nam przemawiasz?”

11 On zaś, rozsądziwszy, powiedział im:

„Ponieważ wam dane jest poznać misteria Królestwa Niebios, tamtym zaś nie jest dane.

12 Ktokolwiek bowiem ma, będzie mu dane i ponad miarę, ktokolwiek zaś nie ma, i to, co ma, będzie od niego zabrane.

13 Dlatego w przykładach im mówię, ponieważ patrząc nie patrzą i słuchając nie słuchają ani nie składają.

14 I spełniło się im jest proroctwo Izajasza, mówiące: Słuchem usłyszycie i nie pojmiecie, patrząc popatrzycie i nie złożycie.

15 Obrosło w tłuszcz serce tego ludu i uszami ciężko posłuchali, i oczy swoje zmrużyli, aby nie zobaczyli oczami i nie usłyszeli uszami, i sercem nie złożyli, i nie powrócili, i ich uzdrowię.

16 Wasze zaś szczęśliwe oczy, że widzą, i uszy wasze, że słyszą.

17 Amen bowiem mówię wam, że wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć, co widzicie, i nie zobaczyli, i usłyszeć, co słyszycie, i nie usłyszeli, 18 wy zaś słuchajcie przykładu Tego, który zasiał!

Uwagi: 

13, 14 i 15 „Składać” (syniemi) – „łączyć ze sobą” czyli „pojmować” – tutaj np. to, co się widzi, z tym, co się słyszy.

15 „Obrosło w tłuszcz” (epachynthe) – dosłownie „zostało utuczone”, jak np. jakieś zwierzę. Etymologicznie – w negatywnym sensie – „poszerzone”: od słowa „szeroki” (pachys), które już w klasycznej grece przenośnie znaczyło także „tłusty”, „głupi”, „dobrze (tłusto) sytuowany”. Przekład nawiązuje także do Wulgaty (łac. incrassatum).

„I ich uzdrowię” (kai iasomai autous) – przekład dosłowny. Można składnię intepretować tutaj na dwa, pozornie wykluczające się sposoby: tradycyjnie tłumacząc „i abym ich nie uzdrowił” oraz – traktując te słowa jako oddzielne zdanie współrzędne, tak jak w zaproponowanym wyżej przekładzie – paradoksalnie – jako opisujące Boski cud nawrócenia wobec ludzkiej zatwardziałości.