Święto Świętego Jakuba Apostoła

Mt 20,20-28
Przekład: 

20 Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza z synami swoimi, kłaniając się i prosząc o coś od Niego.

21 On zaś rzekł jej:

„Czego chcesz?”

Mówi Mu:

„Powiedz, aby siedli ci dwaj synowie moi jeden po prawicy i jeden po lewicy Twojej w Królestwie Twoim!”

22 Rozsądziwszy zaś, Jezus powiedział:

„Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie wypić kielich, który ja mam pić?”

Mówią Mu:

„Możemy”.

23 Mówi im:

„Kielich mój pić owszem będziecie, siąść zaś po prawicy mojej i po lewicy nie jest moim to dać, lecz którym przygotowane od Ojca mojego [to] jest zostało”.

24 I usłyszawszy, dziesięciu rozgniewało się na tych dwóch braci.

25 Jezus zaś, przywoławszy ich, powiedział:

„Wiecie, że pryncypałowie narodów dominują je i wielcy je przywłaszczają.

26 Nie tak będzie w was, ale ktokolwiek zechce w was wielkim się stać, będzie waszym sługą. 27 I ktokolwiek zechce w was być pierwszym, będzie waszym niewolnikiem.

28 Tak jak Syn Człowieczy: nie przyszedł, aby Mu usłużono, lecz aby usłużyć i dać duszę swoją, okup za wielu”.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już przełożone i skomentowane jako Ewangelia środy II tygodnia Wielkiego Postu.