XXVII niedziela w ciągu roku – łaska Pańska

Łk 17,5-10
Przekład: 

5 I powiedzieli apostołowie Panu:

„Dołóż nam wiary!”

6 Powiedział zaś Pan:

„Jeżeli mielibyście wiarę jak kokon gorczycy, mówilibyście tej sykomorze: Wykorzeniona bądź i posadzona w morzu! I posłuchałaby was.

7 Kto zaś z was niewolnika mający orzącego lub pasącego, skoro wróci on z pola, powie mu: Zaraz przyszedłszy, spocznij.

8 Lecz czyż nie powie mu: Przygotuj, co spożyję na kolację, i przepasawszy się służ mi, aż zjem i wypiję, i po tym zjesz i wypijesz ty.

9 Czyż robi łaskę słudze, skoro uczynił on to, co nakazane?

10 Tak i wy, kiedy uczynicie wszystko, co wam nakazane, mówcie że: Niewolnicy niepotrzebni jesteśmy. Co dłużni byliśmy uczynić, uczyniliśmy jesteśmy”.

Uwagi: 

5 „Dołóż” (prosthes) – „dodaj”; do tej wiary, którą, zdaniem apostołów, już oni mieli.

6 „Kokon” (kokkon) – zob. komentarze do Mk 4,31 oraz J 12,24.

„Sykomorze” (sykamino) – w Nowym Testamencie słowo to występuje tylko tutaj i bywa również interpretowane jako „morwa”. Jednakże znaczenie „sykomora”: wysokie drzewo, które niezwykle trudno wyrwać z jego rozłożystymi korzeniami, potwierdzone jest w sześciu miejscach Septuaginty.

7 „Spocznij” (anapese) – również „zasiądź do uczty”.

9 „Robi łaskę” (echei charin) dosłownie „ma łaskę”, przekład polskim frazeologizmem jest przybliżony. To samo greckie wyrażenie echein charin wystepuje w Hbr 12,28 w znaczeniu ściśle teologicznym. Przy takiej interpretacji słowa charis (nie tylko „wdzięczność”, lecz także, przede wszystkim, właśnie „łaska”, wedle tejże dwuznaczności tego słowa w całym NT) postawione tutaj pytanie zaczyna również wydawać się, dość sugestywnie, wieloznacznym.