XXXIII niedziela w ciągu roku – apologia w Świątyni

Łk 21,5-19
Przekład: 

5 I skoro niektórzy mówili o Świątyni, że kamieniami pięknymi i wotami przyozdobiona została jest, powiedział:

6 „To, co widzicie: przyjdą dni, w których nie będzie odpuszczony kamień na kamieniu, który nie zostanie rozwiązany”.

7 Wypytywali Go zaś, mówiąc:

„Nauczycielu, kiedy więc to będzie i co znakiem, kiedy ma się to stać?”

8 On zaś powiedział:

„Baczcie nie bądźcie zwiedzeni! Wielu bowiem przyjdzie w imię moje mówiąc: Ja Jestem i moment przybliżył się jest. Nie wyruszajcie za nimi.

9 Kiedy zaś posłyszycie wojny i niestałości, nie przeraźcie się, trzeba bowiem by to się stało pierwej, ale nie zaraz koniec”.

10 Wtedy powiedział im:

„Wstanie naród na naród i królestwo na królestwo, 11 wstrząsy zaś wielkie będą i wedle miejsca głody i zagłady, straszliwe zaś i z nieba wielkie znaki.

12 Przed tym zaś wszystkim ręce na was swoje narzucą i ścigać będą, wydając do zgromadzeń i więzień, odprowadzając na królów i władców.

13 Wyjdzie wam [to] na świadectwo.

14 Połóżcie więc w serca wasze nie przemyśliwać odpowadania.

15 Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli przeciwstawić się ani odpowiedzieć wszyscy wam przeciwni.

16 Będziecie zaś wydani od rodziców i braci, i krewnych, i przyjaciół, i uśmiercą [niektórych] z was.

17 I będziecie nienawidzeni od wszystkich przez imię moje.

18 I włos z głowy waszej nie będzie zgubiony.

19 W wytrwałości waszej posiądziecie wasze dusze”.

Uwagi: 

5 „Ułożona jest została” (kekosmetai) – również „uporządkowana” oraz „przyozdobiona”.

6 „Nie zostanie odpuszczony” (ouk afethesetai) – również „nie zostanie pozostawiony”

7 „Nie zostanie rozwiązany” (ou katalythesetai) – przekład dosłowny, ale również „nie zostanie zniszczony”.

8 „Ja Jestem” (ego eimi) – pierwsza część Imienia Bożego z wersetu Wj 3,14 w wersji Septuaginty.

„Czas” (ho kairos) – miara, właściwa proporcja lub porcja czasu.

9 „Koniec” (telos) – również „cel” oraz „spełnienie”.

11 „Głody i zagłady” (limoi kai loimoi) – „głody i zarazy”, przekład jest tutaj próbą oddania paronomazji – brzmieniowego podobieństwa greckich wyrazów.

12 „Na królów i władców” – zob. komentarz do Mt 10,18.

14 „Odpowiadania” (apologethenai) – w oryginale bezokolicznik strony biernej, zawierający w sobie rdzeń słowa logos – „jaki logos zostanie udzielony w odpowiedzi”. Sens ten jest tutaj ważny w kontekście wersetu 15. Złożenie logosu wraz z przedrostiem apo odpowiada tutaj konstrukcji wyrazu „apo-logia”.

15 „Odpowiedzieć” (antieipein) – dosłownie „powiedzieć [na]przeciw”.

„Przeciwni” (antikeimenoi) – dosłownie „położeni” lub „leżący [na]przeciw”.