V Niedziela Wielkanocna roku A

J 14,1-12
Przekład: 

1 Niech się nie trzęsie serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie.

2 W domostwie Ojca mojego jest wiele siedzib – jeżeli zaś nie, powiedziałbym wam – bo idę przygotować wam miejsce.

3 I skoro pójdę przygotować miejsce wam, znowu przychodzę i przyjmę was do siebie, abyście gdzie Jestem Ja, i wy byli.

4 I gdzie ja odchodzę, drogę wiecie”.

5 Mówi Mu Tomasz: „Panie, nie wiemy, dokąd odchodzisz, jak możemy drogę wiedzieć?”

6 Mówi mu Jezus: „Ja Jestem droga i prawda, i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, jeżeli nie przeze mnie”.

7 Jeżeli poznaliście mnie jesteście, to i Ojca mojego poznacie. I od teraz poznajecie Go, i zobaczyliście Go jesteście”.

8 Mówi mu Filip: „Panie, pokaż nam Ojca i dosyć nam”.

9 Mówi mu Jezus: „Tak wiele czasu z wami Jestem i nie poznałeś mnie jesteś, Filipie? Ten, kto mnie jest zobaczył, zobaczył jest Ojca. Jak ty mówisz: «Pokaż nam Ojca?»

10 Nie wierzysz, że ja w Ojcu i Ojciec we mnie jest? Rzeczy, które ja mówię wam, nie od samego siebie przemawiam, Ojciec zaś, we mnie mieszkający, swoje czyni dzieła.

11 Wierzcie mi, bo ja w Ojcu i Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, przez te dzieła wierzcie.

12 Amen, amen mówię wam: Wierzący we mnie dzieła, które ja czynię, i on będzie czynił. I większe od nich będzie czynił, bo ja do Ojca wyruszam.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako Ewangelie piątku IV tygodnia Okresu Wielkanocnego oraz Święta Świętych Apostołów Filipa i Jakuba.