Uroczystość Trójcy Przenajświętszej roku A

J 3,16-18
Przekład: 

16 Tak bowiem umiłował Bóg świat, że Syna Jednorodzonego dał, aby wszystek wierzący w Niego nie zginął, ale miał życie wieczne.

17 Nie posłał bowiem Bóg Syna na świat, aby świat osądził, ale aby został uratowany świat przez Niego.

18 Wierzący w Niego nie jest sądzony, niewierzący zaś już osądzony jest został, ponieważ nie uwierzył jest w imię Jednorodzonego Syna Boga.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już przełożone i skomentowane jako początek Ewangelii środy II tygodnia Okresu Wielkanocnego.