XII niedziela w ciągu roku A

Mt 10,26-33
Przekład: 

26 Nie bójcie się więc ich, nic bowiem nie ma schowanego, co nie będzie odkryte, ani zakrytego, co nie będzie poznane.

27 Co mówię wam w ciemności, powiedzcie w świetle, i co na ucho słyszycie, rozgłoście na dachach.

28 I nie bójcie się zabijających ciało, duszy zaś zabić niemocnych. Bójcie się bardziej i duszę, i ciało mocnych zgubić w gehennie. 29 Czyż dwóch wróbli nie sprzedaje się za asa? I jeden z nich nie spadnie na ziemię bez Ojca waszego.

30 Wasze zaś i włosy głowy wszystkie są policzone.

31 Nie bójcie się więc, od wielu wróbli wy się odróżniacie!

32 Wszystek więc, ktokolwiek powie we mnie zgodnie z Logosem przed ludźmi, i ja powiem w nim zgodnie z Logosem przed Ojcem moim w niebiosach.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako część Ewangelii soboty XIV tygodnia w ciągu roku.