Niedziela Chrztu Pańskiego roku B

Mk 1,7-11
Przekład: 

7 I rozgłaszał mówiąc:

„Przychodzi silniejszy mnie za mną, którego nie jestem dostateczny skłoniwszy się rozwiązać rzemienia sandałów Jego.

8 Ja zanurzyłem was wodą, On zaś zanurzy was w Duchu Świętym”.

9 I stało się w owych dniach: Przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został zanurzony w Jordan przez Jana.

10 I zaraz wstępując z wody ujrzał rozrywane niebiosa i Ducha jako gołębicę zstępującego na Niego.

11 I głos stał się z niebios:

„Ty jesteś Syn mój umiłowany, w Tobie upodobałem”.

Uwagi: 

Wersety 7 i 8 zostały już przełożone i skomentowane jako część Ewangelii II Niedzieli Adwentu roku B, a następująca po nich scena Chrztu Pańskiego (9-11) w redakcjach Ewangelii Mateuszowej oraz Łukaszowej.