X niedziela w ciągu roku B

Mk 3,20-35
Przekład: 

20 I przychodzi do domu, i schodzi się znowu tłum, tak że nie mogli oni nawet chleba zjeść.

21 I usłyszawszy ci, [co] od Niego, wyszli Go zatrzymać, mówili bowiem, że wpadł w uniesienie.

22 I pisarze, co zstąpili z Jerozolimy, mówili że: „Belzebula ma!” i że „We władcy demonów wyrzuca demony!”

23 I przywoławszy ich, w przykładach im mówił:

„Jak może szatan szatana wyrzucać?

24 I jeżeli królestwo przeciwko sobie samemu zostało rozczłonkowane, nie może ustać królestwo owo.

25 I jeżeli domostwo przeciwko sobie samemu zostało rozczłonkowane, nie zmoże domostwo owo ustać.

26 I jeżeli szatan powstał przeciwko samemu sobie i został rozczłonkowany, nie może stać, lecz koniec ma.

27 Lecz nie może nikt, do domostwa siłacza wszedłszy, sprzętów jego rozszarpać, jeżeli pierwej siłacza nie zwiąże, i wtedy domostwo jego rozszarpie.

28 Amen mówię wam, że wszystkie odpuszczone będą synom człowieczym grzechy i bluźnierstwa, ilekroć zbluźnią, 29 ktokolwiek zaś zbluźniłby na Ducha Świętego, nie ma odpuszczenia na wieki, lecz winny jest wiecznego grzechu!”

30 To że mówili: „Ducha nieczystego ma!”

31 I przychodzi Matka Jego i bracia Jego

I zewnątrz stojąc posłali ku Niemu, wołając Go.

32 I siedział wokół Niego tłum, i mówią Mu:

„Oto Matka Twoja i bracia Twoi, i siostry Twoje zewnątrz szukają Ciebie!”

33 I rozsądziwszy im mówi:

„Któż jest Matka moja i bracia moi?”

34 I wejrzawszy wokół na tych, co siedzieli wokół Niego kręgiem, mówi:

„Oto Matka moja i bracia moi. 35 Ktokolwiek bowiem uczyniłby wolę Bożą, ten jest brat mój i siostra, i Matka”.

Uwagi: 

Dzisiejsza Ewangelia została już skomentowana jako czytania: soboty II tygodnia, a także poniedziałku oraz wtorku III tygodnia w ciągu roku.