XXIX niedziela w ciągu roku B – chwała władzy

Mk 10,35-45
Przekład: 

35 I przychodzili do Niego Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, mówiąc Mu:

„Nauczycielu, chcemy, abyś, o cokolwiek poprosimy Ciebie, uczynił nam”.

36 On zaś powiedział im:

„Czego chcecie, abym wam ja uczynił?”

37 Oni zaś powiedzieli Mu:

„Daj nam, abyśmy, jeden po prawicy Twojej i jeden po lewicy, zasiedli w chwale Twojej!”

38 Jezus zaś odpowiedział im:

„Nie wiecie, [o] co prosicie. Czy możecie wypić kielich, który ja piję, albo obmyciem, którym ja obmyty jestem, obmytymi zostać?”

39 Oni zaś powiedzieli Mu:

„Możemy”.

Jezus zaś powiedział im:

„Kielich, który ja piję, będziecie pić, i obmyciem, którym ja jestem obmywany, zostaniecie obmyci. 40 Siąść zaś po prawicy mojej i po lewicy nie jest moim to dać, ale którym jest przygotowane”.

41 I usłyszawszy, dziesięcu poczęło gniewać się na Jakuba i Jana.

42 I przywoławszy ich, Jezus mówi im:

„Wiecie, że ci, którzy, jak się wydaje, władają narodami, dominują je, i wielcy ich je przywłaszczają.

43 Nie tak zaś jest wśród was, ale ktokolwiek zechce wielkim stać się wśród was, będzie waszym sługą.

44 I ktokolwiek zechce wśród was być pierwszym, będzie wszystkich niewolnikiem.

45 I bowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu usłużono, ale aby usłużyć i dać duszę swoją, okup za wielu”.

Uwagi: 

Rozmowa opisana w dzisiejszym czytaniu została już przełożona i skomentowana w przekazie Ewangelii według św. Mateusza.

42 „Którzy, jak się wydaje, władają” (hoi dokountes archein) – zarówno „jak się im wydaje...”, jak i „jakimi oni wydają się innym...”. Czasownik dokeo powiązany jest rdzeniem z rzeczownikiem doksa („chwała”), wystepującym w wersecie 37, można więc ten zwrot przełożyć także „wsławieni jako rządzący”, złudne poczucie władzy zastępuje im bowiem prawdziwą Bożą Chwałę. W wersji Mateuszowej (Mt 20,25) nie ma czasownika dokeo, co tym bardziej podkreśla i wzmacnia tutaj jego znaczenie: nie chodzi tylko o subiektywne „wydawanie się czegoś komuś”, lecz także o hierarchię świata, która, choć - jak się wydaje - rzeczywista, jest jednak chwałą przemijającą, a więc złudną.

42 „Władają” (archein) oraz 41 „poczęło” (erksato) – dwie formy tego samego czasownika archein, powiązanego ze słowem arche („władza”, „początek”, „zasada”). Apostołowie poczęli gniewać się na synów Zebedeusza, bo wydawało im się, że należy im się władza i chwała.