Uroczystość Zesłania Ducha Świętego roku C

J 14,15-16; 23b-26
Przekład: 

15 Jeżeli mnie miłujecie, przykazania moje baczyć będziecie.

16 I ja poproszę Ojca, i innego Parakleta da wam, aby z wami był na wiek.

23b Jeżeli kto miłuje mnie, logosu mojego ustrzeże i Ojciec mój będzie go miłował, i do niego przyjdziemy, i siedzibę u niego uczynimy.

24 Niemiłujący mnie logosów moich nie strzeże. I Logos, który słyszycie, nie jest mój, ale Tego, który mnie posłał: Ojca.

25 To powiedziałem wam jestem, u was mieszkając.

26 Paraklet zaś, Duch Święty, którego pośle Ojciec w imię moje, Ów was nauczy wszystkiego i przypomni wam wszystko, co powiedziałem wam ja.

Uwagi: 

Wersety 14-15 zostały już skomentowane jako fragment Ewangelii VI Niedzieli Wielkanocnej roku A, natomiast wersety 23b-26 jako fragment Ewangelii VI Niedzieli Wielkanocnej roku C.