IV Niedziela Adwentu roku A

Mt 1,18-24
Przekład: 

18 Jezusa Chrystusa zrodzenie było tak: po zaślubieniu matki Jego Maryi Józefowi, zanim zeszli się oni, znalazła się w łonie mającą z Ducha Świętego.

19 Józef zaś mąż jej, sprawiedliwym będąc i nie chcąc jej ośmieszyć, zechciał tajnie ją odesłać.

20 Kiedy zaś to roztrząsał, oto anioł Pana ukazał mu się mówiąc:

„Józefie synu Dawida, nie bój się przyjąć Maryi żony swojej, to bowiem, [co] w niej zrodzone, z Ducha jest Świętego.

21 Urodzi zaś Syna i nazwiesz Imię Jego Jezus, On bowiem uratuje lud swój z ich grzechów.

22 To zaś całe stało się jest, aby spełniło się to, [co] powiedziane od Pana przez proroka, mówiącego:

23 Oto dziewica w łonie będzie nosiła i pocznie Syna, i nazwą imię Jego Emmanuel, co jest tłumaczone: Z nami Bóg”.

24 Zbudziwszy się zaś Józef ze snu, uczynił, jak przykazał mu anioł Pana, i przyjął swoją żonę.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako Ewangelia z dnia 18 grudnia.