poniedziałek II tygodnia Wielkiego Postu – głębia uwolnienia

Łk 6,36-38
Przekład: 

36 Stawajcie się litościwi jak i Ojciec wasz litościwy jest.

37 I nie sądźcie, i nie zostaniecie osądzeni, i nie potępiajcie, i nie zostaniecie potępieni.

Uwalniajcie i będziecie uwolnieni, 38 dawajcie i będzie wam dane.

Miarę piękną, ubitą, utrzęsioną, przelewającą się dadzą do głębi waszej, jaką bowiem miarą mierzycie, odmierzone będzie wam.

Uwagi: 

36 „Litościwi” (oiktirmones) – w oryginale występuje tutaj rzadki literacki wyraz wyrażający współczucie. Przekład „miłosierny” pozostawiam dla występującego w Ośmiu Błogosławieństwach wyrazu eleemon.

37 „Uwalniajcie” (apolyete) – jeszcze dosłowniej tłumacząc „odwiązujcie”.

38 „Do głębi” (eis ton kolpon) – pierwotnie wyraz ten oznacza pierś lub łono, czyli część ciała zagłebioną pomiędzy ramionami. Przenośnie określa on natomiast także wszelkie zagłębienie – zarówno zatokę wodną, jak i zanadrze płaszcza, pazuchę.