poniedziałek XI tygodnia w ciągu roku – antidota

Mt 5,38-42
Przekład: 

38 Usłyszeliście, że powiedziane jest: Oko za oko i ząb za ząb, 39 Ja zaś mówię wam, by nie przeciwstawić się niegodziwemu, lecz kto ciebie policzkuje w prawą szczękę, obróć mu i drugą!

40 I chcącemu sądzić z tobą się i wziąć koszulę twoją, zostaw mu i płaszcz.

41 I kto zapędzi ciebie jeden tysiąc [kroków], ciągnij z nim dwa.

42 Proszącemu ciebie daj i nie odwróć sie od chcącego od ciebie pożyczyć.

Uwagi: 

38 „Za” (anti) – pierwotnie „naprzeciw”, co metaforycznie może oznaczać zarówno przeciwieństwo, jak i zestawianie czegoś z czymś innym, porównywanie, a także zastępowanie.

39 „Przeciwstawiać” (antistenai) – dosłownie „stawać naprzeciw”, czyli także „porównywać się”, co wynika z wieloznaczności omówionego przed chwilą przyimka anti (38!), występującego w tym czasowniku jako przedrostek.

40 „Zostaw” (afes) – również „opuść” „oddaj”, „zostaw”, „odpuść”.

41 „Zapędzi” (angareusei) – czasownik ten pochodzi od rzeczownika angaros, określającego perskiego posłańca – kuriera, który miał prawo wykorzystywać cudze zwierząta i sprzęty oraz zmuszać inne osoby do udzielania mu pomocy celem wywiązania się z powierzonego jemu, ale zleconego przez króla, poselstwa. W szerszym znaczeniu czasownik ten, również w grece klasycznej, wyraża zmuszanie innych do noszenia cudzego brzemienia, wywieranie na kimś presji celem otrzymania jakiejkolwiek pomocy.